A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016-ról

Szerző: admin.egrisziv Közzétéve:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2016-ról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

Az Egri Szív Egyesület közhasznúsági jelentése a 2015. évről

Egyesületünk, mint ismert, 2005 óta működik önálló közhasznú egyesületként. Sajnálatos, hogy az országos szervezetünk, amely az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 25 évfordulóját, megszűnt jogutód nélkül. Így a mintegy húsz egyesület önállóan igyekszik megállni a lábán, az elmúlt évek bizonysága, hogy nem is eredménytelenül. Tartjuk a kapcsolatot az egyesületekkel, információkkal is segítjük egymást. Nekünk különösen fontos a régióban a miskolci testvérszervezettel való együttműködés, sikeresek a kölcsönös látogatások. Az elmúlt évi, szolnoki sporttalálkozón a nagyatádi szervezet kezdeményezte egy országos szövetség létrehozását, ehhez a kezdeményezéshez 12 egyesület csatlakozott. A mostani közgyűlésünk végleges döntésével megerősíthetjük ezt a csatlakozási szándékot, amelyet az alapszabályunkba is lefektetünk.

Az elmúlt évben egyik legfontosabb eseményünk volt jubileumi emlékünnepségünk. Rendezvényünknek élénk sajtóvisszhangja is volt, sikeresen növeltük ismertségünket. Húsz esztendeje, hogy Egerben egyesület alakult, segítendő a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációját, életminőségének javítását. Közhasznú minősítést szereztünk, önállóan működünk, taglétszámunk folyamatosan gyarapszik (sajnos esetenként cserélődik is), aktuális feladatunk volt, hogy ezt a minősítést megerősítsük. Ezt sikerült, munkánk minőségében is egy lépcsőfokkal magasabbra léptünk. Ezt a célt szolgálja alapszabályunk jelenlegi aktualizálása is, alkalmazkodva a civil működés új feltételeihez. Létesítési okiratunk, alapszabályunk módosítását jelen közgyűlésünknek kell elfogadnia, alkalmazkodva az újabb jogszabályokhoz.

Azon egyesületek közé tartozunk, amelyeknek saját honlapjuk van, folyamatosan frissülve korrekt módon tájékoztat életünkről, munkánkról. Az www.egriszivegyesulet.hu nevet viselő weboldalunk folyamatos karbantartásán, megújításán egyesületi vezetőségi tagunk, Hacsi Lajos elismerésre méltóan dolgozik, ma már a facebook-on is elérhetőek vagyunk..

Ha van valamilyen országos rendezvény és arra meghívást kapunk, mindig részt veszünk. Legjelentősebb az országos sportnap és orvos találkozó. Szolnokon is nagy sikerrel szerepeltünk, érmeseink fotója a honlapunkon is látható a beszámolóval együtt. Az idén a miskolci testvérszervezet rendezi a találkozót, eddig 15 egyesület nevezett, velünk együtt. Különösen fontos, hogy mi is minél nagyobb létszámmal szerepeljünk ezen a találkozón. Reméljük, a korábbi évekéhez hasonló élményekkel tér majd haza a csapatunk.

Az elmúlt évben a miskolciak látogattak hozzánk, az idén mi leszünk a vendégek. Programtervünkben májusban szerepel ez a látogatás. Emellett idei terveinkben természetesen a legfontosabbként az alapító okiratunkban megfogalmazottak szerepelnek: az egészség megőrzése, a rehabilitáció segítése, az egészséges életmód propagandája, közösségi életünk eseményeinek gyarapítása. Mindezt részben sikerült megvalósítanunk az elmúlt esztendőben. Szeretnénk elérni, hogy taglétszámunk tovább bővüljön, nagyobb súllyal vehessünk részt Eger város, a megye civil mozgalmában.

Anyagi helyzetünkön javított, hogy sikeresen pályáztunk. Természetesen újra pályáztunk az idén is, reméljük, hasonló sikerrel. A napokban adjuk be pályázatunkat az egri önkormányzathoz, országos pályázatunk is van, amit befogadtak, eredményére várunk. Hortobágyi kirándulásunk és egyéb találkozásaink meggyőzhettek arról, hogy az egyesület tagjai szívesen vesznek részt ismereteinket is gyarapító szabadidős rendezvényeken. Programtervünkbe igyekszünk ilyeneket az idén is felvenni.

 Az adók egy százalékából 287 ezer forint jutott, ezt igen jó eredménynek tekinthetjük. Ezúttal is közzé tesszük az egri hirdetési újságban, a Szuperinfóban köszönő és újabb 1 százalékokra felhívó információkat. Kérjük tagjainkat, hasonló aktivitással mozgósítsanak az idén is az egy százalékok gyűjtésére. Azzal, hogy megújítottuk közhasznú minősítésünket, nagyobb lehetősünk van pályázati támogatások elnyerésére is.

A mentőállomással együttműködve életmentő tanfolyamot tartottunk korábban is, akik részt vettek, eredményesnek tartják. A tervek szerint újabb tanfolyamot is szervezünk azok számára, akik kimaradtak, de az előzőn résztvevőknek is hasznos lehet az ismétlés.

Eredményes volt a részvételünk az Eger ünnepe rendezvényen. Igen sokan látogatták a sátrunkat, ahol a szokásos ételbemutató, vérnyomásmérés várta a vendégeket. A heti két gyógytorna foglalkozáson kívüli találkozásainkat arra is kihasználjuk, hogy szakmai előadásokat hallhassunk. Ebben elnökünk, dr. Abonyi János főorvos úr nagy szerepet vállal, mindannyiunk nevében köszönet érte.

Minden esztendőben sikeresek az évnyitást jelentő farsangi rendezvényeink. Ilyen volt az elmúlt évi is, de szólnunk kell arról, hogy szervezési gondok és sorozatos megbetegedések miatt az idei első ilyen nagy rendezvényünk elmaradt.

Programjaink gerince a heti két gyógytorna, az utóbbi hónapokban örvendetesen egyre több résztvevővel. Ezzel nőtt a gyógytornászunk feladata is, a felszereléseinket is meg kellett újítanunk emiatt. Szükség van eszközeink további bővítésére is.

Civil szervezetünk néhány tagja kiemelkedően sokat tett közös munkánk sikeréért aktivitásával. Őket külön is köszönet illeti, példát, ösztönzést adnak a többiek számára a jövőt tekintve. Közösségünk sikeréhez alapvetően fontos az, hogy minél többen, minél többet tegyenek érte. Természetesen legfőbb jutalmuk a közösség, az együttlét élménye.

Eger, 2016. március 11.

az Egri Szív Egyesület

vezetősége

Az Egri Szív Egyesület közhasznúsági jelentése a 2013. évről

Egyesületünk, mint ismert, 2005 óta működik önálló közhasznú egyesületként. Önállóságunk kihangsúlyozásával igyekszünk kapcsolatot tartani az országos szervezettel, annak érdekében, hogy minél több információval rendelkezzünk társszervezeteink munkájáról. A jövő évben lesz húsz esztendeje, hogy Egerben egyesület alakult, segítendő a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációját, életminőségének javítását. Közhasznú minősítést szereztünk, önállóan működünk, taglétszámunk folyamatosan gyarapszik (sajnos esetenként cserélődik is), idei aktuális feladatunk, hogy ezt a minősítést megerősítsük, munkánk minőségében is egy lépcsőfokkal magasabbra lépjünk.  Ezt a célt szolgálja alapszabályunk aktualizálása is, alkalmazkodva a civil működés új feltételeihez.

Azon egyesületek közé tartozunk, amelyeknek saját honlapjuk van, folyamatosan frissülve korrekt módon tájékoztat életünkről, munkánkról. Az egriszivegyesulet.hu nevet viselő weboldalunk folyamatos karbantartásán, megújításán egyesületi tagunk, Hacsi Lajos elismerésre méltóan dolgozik.

Ha van valamilyen országos rendezvény és arra meghívást kapunk,  mindig részt veszünk. Legjelentősebb – igaz, ennek szervezője inkább a házigazda egyesület és nem az országos szervezet – az országos sportnap és orvos találkozó.

Az elmúlt évben Miskolcon vettünk részt a sportnapon. Számunkra ez különleges élmény és feladat is volt, hiszen miskolci barátainkkal együttműködési megállapodást kötöttünk, évente találkozunk, közös programokon veszünk részt. Csapatunk igen jól érezte magát, érmeseink száma is gyarapodott. Gratulálunk a tagjaink szorgalmas felkészülését tükröző eredményekhez, köszönet illeti a felkészítésben nagy szerepet vállaló gyógytornászunkat. Elismerés illeti azokat is, akik részvételükkel segítették a közös munkát. Az idén feltehetően Debrecen lesz a rendezvény színhelye, amint konkrétumokat megtudunk, elkezdjük mi is a szervező munkát. Mindenesetre a felkészülés máris elkezdődhet. Reméljük, a korábbi évekéhez hasonló élményekkel tér majd haza a csapatunk.

Programtervünkben természetesen a legfontosabbként az alapító okiratunkban megfogalmazottak szerepelnek: az egészség megőrzése, a rehabilitáció segítése, az egészséges életmód propagandája, közösségi életünk eseményeinek gyarapítása. Mindezt részben sikerült megvalósítanunk az elmúlt esztendőben. Szeretnénk elérni, hogy taglétszámunk tovább bővüljön, nagyobb súllyal vehessünk részt Eger város, a megye civil mozgalmában.

Anyagi helyzetünkön javított, hogy sikeresen pályáztunk és folyamatban van korábban benyújtott pályázatunk is. Természetesen újra pályázunk az idén is, reméljük, hasonló sikerrel.

 Az adók egy százalékából 277 ezer forint jutott, ezt jó eredménynek tekinthetjük. A közelmúltban az egri hirdetési újságban, a Szuperinfóban közzétettük köszönő és újabb 1 százalékokra felhívó információkat. Kérjük tagjainkat, hasonló aktivitással mozgósítsanak az idén is az egy százalékok gyűjtésére. Azzal, hogy esélyünk van megerősíteni a közhasznú minősítésünket, nagyobb lehetősünk van pályázati támogatások elnyerésére is.

Miskolci testvérszervezetünk tagjait vendégül láttuk Egerben, igen nagy sikerű rendezvény volt. Idén mi látogatunk el hozzájuk. Szakmai és természetesen szabadidős programjaink a miskolci szakemberek részvételével gazdagodhatnak.

A mentőállomással együttműködve életmentő tanfolyamot tartottunk korábban is, akik részt vettek, eredményesnek tartják. A tervek szerint újabb tanfolyamot is szervezünk azok számára, akik kimaradtak, de az előzőn résztvevőknek is hasznos lehet az ismétlés.

Eredményes volt a részvételünk az Eger ünnepe rendezvényen. Hűvös időben igen sokan látogatták a sátrunkat, ahol a szokásos ételbemutató és kórházi asszisztensek vérnyomás és vércukor mérése várta a vendégeket. A heti két gyógytorna foglalkozáson kívüli találkozásainkat arra is kihasználjuk, hogy szakmai előadásokat hallhassunk. Ebben elnökünk, dr. Abonyi János főorvos úr nagy szerepet vállal, mindannyiunk nevében köszönet érte.

Minden esztendőben sikeresek az évnyitást jelentő farsangi rendezvényeink. Ilyen volt az elmúlt évi is, de meg kell emlékeznünk a közelmúltban rendezett találkozónkról is, amely a korábbiakhoz hasonlóan nagy sikerrel zajlott le. Mivel számos új tagunk van, így fontosnak tartottuk, hogy alkalmat adjunk számukra a bemutatkozáshoz. Úgy érezzük, sikeres volt ez a rendezvény közösségünk erősödése szempontjából is.

Programjaink gerince a heti két gyógytorna, az utóbbi hónapokban örvendetesen egyre több résztvevővel. Ezzel nőtt a gyógytornászunk feladata is, a felszereléseinket is meg kellett újítanunk emiatt. Némi bizonytalanságot tapasztalhattunk abban, vajon továbbra is megtarthatjuk-e tornatermi bérleményünket, ezért folyamatosan tájékozódnunk kell új lehetőségekről.

Civil szervezetünk néhány tagja kiemelkedően sokat tett közös munkánk sikeréért aktivitásával. Őket külön is köszönet illeti, példát, ösztönzést adnak a többiek számára a jövőt tekintve. Közösségünk sikeréhez alapvetően fontos az, hogy minél többen, minél többet tegyenek érte. Természetesen legfőbb jutalmuk a közösség, az együttlét élménye.

Eger, 2014. március 20.

Egri Szív Egyesület

vezetősége


0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatár helyőrzője

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük